Firma

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. jest producentem głowic termostatycznych i armatury do grzejników. Produkty oferowane przez firmę Schlosser charakteryzuje najwyższa jakość wykonania i nienaganna estetyka. Liczba dostępnych typów, a także... więcej
środa, 20 marzec 2013
9:47

„Paszport do eksportu”

Z satysfakcją informujemy, że firma Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013, Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy rozwoju działalności eksportowej i polega na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu, w którym rekomenduje się m.in. udział w targach branżowych w charakterze wystawcy, wyjazdy na spotkania z zagranicznymi klientami oraz uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynku zagranicznym. Realizacja Planu Rozwoju Eksportu ma na celu rozwiniecie sprzedaży zagranicznej wysokiej jakości, innowacyjnych artykułów armatury grzewczej.

Ponadto celem jest zwiększenie świadomości marki Schlösser wśród potencjalnych odbiorców, zwiększenie procentowego udziału sprzedaży eksportowej w ogólnej puli sprzedaży oraz dywersyfikacja źródeł przychodów, a tym samym zabezpieczenie przed zmianami koniunktury na rynku polskim.

Okres realizacji: 01/04/2013 – 31/03/2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-30-122/12-00
Wartość projektu / wartość kosztów kwalifikowanych: 386 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 197 100,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ