Firma

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. jest producentem głowic termostatycznych i armatury do grzejników. Produkty oferowane przez firmę Schlosser charakteryzuje najwyższa jakość wykonania i nienaganna estetyka. Liczba dostępnych typów, a także... więcej

Projekty unijne

logas-project

Przedsiębiorstwo "Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie procesowym i produktowym”

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0605/15

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie poprzez zautomatyzowanie procesu oznaczania produktów oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty produktowej.

Kluczowe efekty projektu to wprowadzenie innowacji produktowych, wprowadzenie innowacji procesowej oraz wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 113 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 316 750,00 PLN

 

logas-project

Przedsiębiorstwo "Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy "Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska" Sp. z o.o. Sp.k. na rynku niemieckim”

Nr projektu: RPWP.01.04.01-30-0206/15

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej i budowa pozycji konkurencyjnej na rynku niemieckim poprzez uzyskanie certyfikatów Keymark i Tell oraz udział w imprezie ISH Frankfurt 2017.

Kluczowe efekty projektu to zawarcie nawiązanie nowych relacji handlowych i wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 394 791,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 274 708,95 PLN

 

Działanie 6.1 POIG

Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest Beneficjentem w ramach Działania 6.1 POIG oraz Działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp.z o.o. sp.k.”

Firma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy rozwoju działalności eksportowej i polega na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu, w którym rekomenduje sie m.in. udział w targach branżowych w charakterze wystawcy, wyjazdy na spotkania z zagranicznymi klientami oraz uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynku ukraińskim.

Realizacja Planu Rozwoju Eksportu ma na celu rozwiniecie sprzedaży zagranicznej wysokiej jakości, innowacyjnych artykułów armatury grzewczej. Ponadto celem jest zwiększenie świadomości i marki Schlösser wśród potencjalnych odbiorców, wzrost przychodów naszej firmy i zwiększenie udziału w nich eksportu oraz dywersyfikacja źródeł przychodów, a tym samym zabezpieczenie się przed zmianami koniunktury na rynku polskim.

Okres realizacji: 01/04/2013 – 31/03/2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-30-122/12-00
Wartość projektu / wartość kosztów kwalifikowanych: 386 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 197 100,00 PLN

Działanie 8.2 POIG

Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest Beneficjentem w ramach Działania 6.1 POIG oraz Działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe i usprawniającego zarzadzanie nimi”

Firma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013, Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczył wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji (B2B) w standardzie EDI w oparciu o zakupione w ramach projektu niezbędne moduły zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ERP SAP) oraz środki trwałe, które były bezpośrednio związane z wdrożeniem rozwiązania B2B, automatyzującego współpracę z partnerami biznesowymi. System doprowadził do automatyzacji procesów biznesowych w ramach łańcucha dostaw (Wnioskodawca – 5 kluczowych odbiorców).

Okres realizacji: 01/11/2012 – 30/04/2013
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-111/12-00
Wartość projektu / wartość kosztów kwalifikowanych: 373.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 182 750,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ