Firma

Schlosser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. jest producentem głowic termostatycznych i armatury do grzejników. Produkty oferowane przez firmę Schlosser charakteryzuje najwyższa jakość wykonania i nienaganna estetyka. Liczba dostępnych typów, a także... więcej

Przetargi i konkursy

15.02.2017
Rozstrzygnięcie konkursu wg zapytania ofertowego PROMOCJA/UE/2017 z dnia 07.02.2017

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę zestawów materiałów promocyjnych wybrano ofertę złożoną przez CGS Drukarnia Sp. z o.o., ul. Towarowa 3, Mrowino k. Poznania.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0206/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. na rynku niemieckim” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

07.02.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE PROMOCJA/UE/2017 z dnia 07.02.2017

W związku projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0206/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. na rynku niemieckim” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę zestawów materiałów promocyjnych

Zapytanie plik po pobrania

09.12.2016
Rozstrzygnięcie konkursu wg zapytania ofertowego nr 5/UE/2016 z dnia 30.11.2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie projektu i zabudowy stoiska podczas targów ISH Frankfurt 14-18.03.2017 wybrano ofertę złożoną przez EWELD expo solutions, ul. Książęca 1, 61-361 Poznań.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0206/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. na rynku niemieckim” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

30.11.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/UE/2016 z dnia 30.11.2016

W związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0206/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o. o. Sp. k. na rynku niemieckim” realizowanym przez Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. Zapraszamy do złożenia oferty na:

wykonanie projektu i zabudowy stoiska podczas targów ISH Frankfurt 14-18.03.2016.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

24.08.2016
WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/UE/2016 z dnia 29.07.2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę know-how dotyczącego systemu sterowania listwą sterującą siłownikami termoelektrycznymi, know-how dotyczącego systemu sterowania siłownikiem do listwy centralnego ogrzewania podłogowego, know-how dotyczącego systemu sterowania termostatem, know-how dotyczącego systemu sterowania głowicą elektroniczną wybrano ofertę złożoną przez Termil s.c. , ul. Wspólna 8, 26-652 Milejowice.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.05.02-30-0605/15, pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie procesowym i produktowym” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/UE/2016 z dnia 29.07.2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę zrobotyzowanego stanowiska do współpracy z tamponiarką wybrano ofertę złożoną przez Proger Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.05.02-30-0605/15, pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie procesowym i produktowym” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

17.08.2016
WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/UE/2016 z dnia 26.07.2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę form do wtrysku wybrano ofertę złożoną przez „POLIMET” Stanisław Augustyniak, ul. Komornicka 55, 62-051 Wiry.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.05.02-30-0605/15, pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie procesowym i produktowym” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

29.07.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2016 z dnia 29.07.2016

W związku projektem o nr RPWP.01.05.02-30-0605/15, pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie procesowym i produktowym” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę know-how zrobotyzowanego stanowiska do współpracy z tamponiarką.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2016 z dnia 29.07.2016

W związku projektem o nr RPWP.01.05.02-30-0605/15, pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie procesowym i produktowym” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę know-how dotyczącego systemu sterowania listwą sterującą siłownikami termoelektrycznymi, know-how dotyczącego systemu sterowania siłownikiem do listwy centralnego ogrzewania podłogowego, know-how dotyczącego systemu sterowania termostatem, know-how dotyczącego systemu sterowania głowicą elektroniczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/UE/2016

26.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UE/2016 z dnia 26.07.2016

W związku projektem o nr RPWP.01.05.02-30-0605/15, pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie procesowym i produktowym” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę form do wtrysku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UE/2016

18.04.2016
WYNIKI POSTĘPOWANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/UE/2016 z dnia 8.04.2016

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie specjalistycznej usługi doradczej w zakresie certyfikacji zestawów produktowych znakiem jakości Keymark oraz uzyskanie dla tych zestawów certyfikatu TELL wybrano ofertę złożoną przez Centrum Certyfikacji CECE – Polska, ul. Komornicka 56, 60-101 Poznań.

Postępowanie zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.04.01-30-0206/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. na rynku niemieckim” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

08.04.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UE/2016 z dnia 8.04.2016

W związku projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0206/15, pt. „Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy Schlösser - Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. na rynku niemieckim” realizowanym przez Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp.k. w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu, zapraszamy do złożenia oferty na:

zakup specjalistycznej usługi doradczej w zakresie certyfikacji zestawów produktowych znakiem jakości Keymark oraz uzyskanie dla tych zestawów certyfikatu TELL.

Zapytanie ofertowe 1/UE/2016

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 1/UE/2016

29.09.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/UE/2014

W związku projektem realizowanym przez: Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego -Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu zapraszamy do złożenia oferty na:

wykonanie projektu i zabudowy stoiska w zabudowie szeregowej (1-stronnie otwarte) o łącznej powierzchni 30 m2 podczas targów ISH Frankfurt 10-14.03.2015

Zapytanie ofertowe (PL)

Zapytanie ofertowe (EN)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

04.06.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/UE/2014

W związku projektem realizowanym przez: Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu ogłasza się nabór ofert na:

realizację zadań wchodzących w skład projektu, obejmujących zlecenie wydruku katalogów produktowych w języku rosyjskim.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór oferty)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (katalog produktów)

20.03.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/UE/2014

W związku projektem realizowanym przez: Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu ogłasza się nabór ofert na:

realizację zadań wchodzących w skład projektu, obejmujących zlecenie wydruku katalogów produktowych w języku rosyjskim.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór oferty)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (katalog produktów)

7.01.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/UE/2013

W związku projektem realizowanym przez:Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu zapraszamy do złożenia oferty na:

wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 20 m2 i obsługi technicznej podczas targów Aqua-Therm Kiev 2014

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

20.11.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/UE/2013

W związku projektem realizowanym przez: Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu ogłasza się nabór ofert na:

realizację zadań wchodzących w skład projektu, obejmujących zlecenie wydruku katalogów produktowych w języku rosyjskim.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór oferty)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (katalog produktów)

31.10.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/UE/2013

W związku projektem realizowanym przez: Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu zapraszamy do złożenia oferty na:

wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 24 m2 i obsługi technicznej podczas targów Aqua-Therm Moscow 2014

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

01.07.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UE/2013

W związku projektem realizowanym przez: Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu ogłasza się nabór ofert na:

realizację zadań wchodzących w skład projektu, obejmujących zlecenie wydruku katalogów produktowych w języku angielskim.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór oferty)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (katalog produktów)

7.06.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/UE/2013

W związku projektem realizowanym przez: Schlösser-Heiztechnik Gruppe Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie

6.1: Paszport do eksportu ogłasza się nabór ofert na:

zakup usługi doradczej związanej z uzyskaniem certyfikatu zgodności z lokalnymi normami technicznymi i higienicznymi na rynek ukraiński.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór oferty)

12.11.2012
Informujemy, że w wyniku porównania ofert złożonych w ramach postępowania nr 2/UE/2012, jako wykonawcę zadań objętych postępowaniem nr 2/UE/2012 wybrano firmę PHU XCORE Rafał Kaluga, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

05.11.2012
Informujemy, że w wyniku porównania ofert złożonych w ramach postępowania nr 1/UE/2012, jako wykonawcę zadań objętych postępowaniem nr 1/UE/2012 wybrano firmę 7milowy Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

26.10.2012
Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań obejmujących dostawy sprzętu IT w ramach projektu realizowanego przez naszą firmę w ramach Działania 8.2 POIG. W załączeniu dokumentacja dotycząca postępowania nr 2/UE/2012.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór oferty)

19.10.2012

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań obejmujących dostawy, usługi i szkolenia, wchodzących w skład projektu realizowanego przez naszą firmę w ramach Działania 8.2 POIG. W załączeniu dokumentacja dotycząca postępowania nr 1/UE/2012.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór oferty)

01.06.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE 0/UE/2012

W związku zamiarem aplikacji o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu, Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ogłasza się nabór ofert na:

zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu planu rozwoju eksportu

Zapytanie ofertowe