Aktualności

16 października 2020

Audyt Keymark z wynikiem pozytywnym

 

12 października br. zakończył się coroczny audyt, którego pozytywny wynik gwarantuje utrzymanie certyfikatu Keymark na kolejny rok. Jest nam miło poinformować, że przeszliśmy kontrolę bez zastrzeżeń!

Certyfikat nr  011-6T0038 jest ogólnodostępny w rejestrze na stronie: dincertco.tuv.com

 

Podstawą certyfikacji jest przeprowadzenie oceny zgodności produktów z normą PN-EN 215:2020 oraz kompleksowy audyt zakładu produkcyjnego, procesów oraz procedur przedsiębiorstwa związanych z zakładową kontrolą produkcji przez notyfikowane laboratorium.

Od 2017 r., jako jedyny polski producent posiadamy europejski certyfikat KEYMARK dla zaworów i głowic termostatycznych serii DIAMANT. KEYMARK daje pewność, że wszystkie wymagania norm europejskich związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska zostały spełnione.

* Keymark jest wynikiem rygorystycznego systemu dobrowolnej certyfikacji wydawanym  przez Europejskie Komitety Standaryzacyjne CEN i CENELEC (keymark.eu/en/).