Cenniki / Pliki do pobrania

Nowy Cennik produktów Schlösser

(obowiązuje od 20.05.2022 r.)

Nowy Cennik produktów Schlösser (English)

(obowiązuje od 20.05.2022 r.)

Nowy Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser

(obowiązuje od 20.05.2022 r.)

Nowy Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser (English)

(obowiązuje od 20.05.2022 r.)

Cennik produktów Schlösser

(obowiązuje od 17.01.2022 r.)

Cennik produktów Schlösser (English)

(obowiązuje od 17.01.2022 r.)

Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser 2022

(obowiązuje od 17.01.2022 r.)

Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser 2022 (English)

(obowiązuje od 17.01.2022 r.)

Kody PKWIU

(obowiązuje od 16.08.2021 r.)

Ogólne warunki współpracy dla Dystrybutorów

Ogólne warunki współpracy dla Dostawców

Zgłoszenie reklamacyjne

W celu złożenia reklamacji produktu i jej rozpatrzenia, prosimy o wysłanie go do firmy Schlosser na adres ul. Partnerska 19, 62-010 Główna z dopiskiem "REKLAMACJA" razem z powyższym protokołem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu przez klienta końcowego. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie powyższego protokołu. Brak uzupełnienia danych punktów zgłoszenia reklamacyjnego, a także brak załączników (dowód zakupu lub karta gwarancyjna) spowoduje opóźnienie rozpatrzenia danego zgłoszenia lub odrzucenie reklamacji ze względów formalnych.

Warunki gwarancji

W celu złożenia reklamacji produktu i jej rozpatrzenia, prosimy o wysłanie go do firmy Schlosser na adres ul. Partnerska 19, 62-010 Główna z dopiskiem "REKLAMACJA" razem z powyższym protokołem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu przez klienta końcowego. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie powyższego protokołu. Brak uzupełnienia danych punktów zgłoszenia reklamacyjnego, a także brak załączników (dowód zakupu lub karta gwarancyjna) spowoduje opóźnienie rozpatrzenia danego zgłoszenia lub odrzucenie reklamacji ze względów formalnych.