Cenniki / Pliki do pobrania

Cennik produktów Schlösser

(obowiązuje od 01.04.2024 r.)

Cennik produktów Schlösser

(obowiązuje do 31.03.2024 r.)

Cennik produktów Schlösser (English)

(obowiązuje do 30.04.2024 r.)

Cennik produktów Schlösser (English)

(obowiązuje od 01.05.2024 r.)

Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser

(obowiązuje od 01.04.2024r.)

Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser

(obowiązuje do 31.03.2024r.)

Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser (English)

(obowiązuje do 30.04.2024 r.)

Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser (English)

(obowiązuje od 01.05.2024 r.)

Kody PKWIU

(obowiązuje od 16.08.2021 r.)

Ogólne warunki współpracy dla Dystrybutorów

Ogólne warunki współpracy dla Dostawców

Ogólne warunki inspekcji dostaw oraz postępowania reklamacyjnego względem dostawców SH

Zgłoszenie reklamacyjne

W celu złożenia reklamacji produktu i jej rozpatrzenia, prosimy o wysłanie go do firmy Schlosser na adres ul. Partnerska 19, 62-010 Główna z dopiskiem "REKLAMACJA" razem z powyższym protokołem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu przez klienta końcowego. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie powyższego protokołu. Brak uzupełnienia danych punktów zgłoszenia reklamacyjnego, a także brak załączników (dowód zakupu lub karta gwarancyjna) spowoduje opóźnienie rozpatrzenia danego zgłoszenia lub odrzucenie reklamacji ze względów formalnych.

Warunki gwarancji

(obowiązujące od 01.05.2023 r.)

W celu złożenia reklamacji produktu i jej rozpatrzenia, prosimy o wysłanie go do firmy Schlosser na adres ul. Partnerska 19, 62-010 Główna z dopiskiem "REKLAMACJA" razem z powyższym protokołem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu przez klienta końcowego. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie powyższego protokołu. Brak uzupełnienia danych punktów zgłoszenia reklamacyjnego, a także brak załączników (dowód zakupu lub karta gwarancyjna) spowoduje opóźnienie rozpatrzenia danego zgłoszenia lub odrzucenie reklamacji ze względów formalnych.

Warunki gwarancji

(obowiązujące do 30.04.2023 r.)

W celu złożenia reklamacji produktu i jej rozpatrzenia, prosimy o wysłanie go do firmy Schlosser na adres ul. Partnerska 19, 62-010 Główna z dopiskiem "REKLAMACJA" razem z powyższym protokołem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu przez klienta końcowego. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie powyższego protokołu. Brak uzupełnienia danych punktów zgłoszenia reklamacyjnego, a także brak załączników (dowód zakupu lub karta gwarancyjna) spowoduje opóźnienie rozpatrzenia danego zgłoszenia lub odrzucenie reklamacji ze względów formalnych.