Atest Higieniczny

Traktując bezpieczeństwo produktów jako sprawę kluczową dla klientów poddaliśmy wybrane produkty atestacji przez Państwowy Zakład Higieny. Eksperci PZH oceniając produkty pod względem składu chemicznego potwierdzili brak negatywnego oddziaływania na zdrowie użytkowników, czego efektem są przyznane atesty higieniczne o numerach: B.BK.60110.0514.2023 dla zaworów sanitarnych kątowych, B.BK.60110.1047.2023 dla zaworów sanitarnych z wkładką ceramiczną oraz B.BK.60110.1009.2023 dla głowic termostatycznych.

Certyfikat na głowice termostatyczne B.BK.60110.1009.2023 w formacie PDF

Certyfikat na zawory sanitarne kątowe B.BK.60110.0514.2023 w formacie PDF

Certyfikat na zawory sanitarne z wkładką ceramiczną B.BK.60110.1047.2023 w formacie PDF