Certyfikat Interzero

Certificate Resources Saved dokumentuje poddanie odzyskowi opakowań wprowadzonych na rynek krajowy przez Schlosser. Certyfikat potwierdza osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów, a także wynikające z tego oszczędności zasobów oraz redukcje emisji gazów cieplarnianych.