Price lists / Files to download

Nowy Cennik produktów Schlösser

(obowiązuje od 20.05.2022 r.)

Nowy Cennik produktów Schlösser (English)

(obowiązuje od 20.05.2022 r.)

Nowy Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser

(obowiązuje od 20.05.2022 r.)

Nowy Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser (English)

(obowiązuje od 20.05.2022 r.)

Price list of Schlösser products

(valid from January 17, 2022)

Cennik produktów Schlösser (English)

(valid from January 17, 2022)

Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser 2022

(valid from January 17, 2022)

Cennik ASORTYMENY MALOWANY Schlösser 2022 (English)

(valid from January 17, 2022)

Terms of cooperation for distributors

Terms of cooperation for suppliers

Claim form

W celu złożenia reklamacji produktu i jej rozpatrzenia, prosimy o wysłanie go do firmy Schlosser na adres ul. Partnerska 19, 62-010 Główna z dopiskiem "REKLAMACJA" razem z powyższym protokołem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu przez klienta końcowego. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie powyższego protokołu. Brak uzupełnienia danych punktów zgłoszenia reklamacyjnego, a także brak załączników (dowód zakupu lub karta gwarancyjna) spowoduje opóźnienie rozpatrzenia danego zgłoszenia lub odrzucenie reklamacji ze względów formalnych.

Terms of warranty

W celu złożenia reklamacji produktu i jej rozpatrzenia, prosimy o wysłanie go do firmy Schlosser na adres ul. Partnerska 19, 62-010 Główna z dopiskiem "REKLAMACJA" razem z powyższym protokołem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu przez klienta końcowego. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie powyższego protokołu. Brak uzupełnienia danych punktów zgłoszenia reklamacyjnego, a także brak załączników (dowód zakupu lub karta gwarancyjna) spowoduje opóźnienie rozpatrzenia danego zgłoszenia lub odrzucenie reklamacji ze względów formalnych.