Contact

Company's Info

Secretariat

Accounting department

Quality assurance department

Complaints service for wholesalers, individual customers and suppliers.

Research and development department

Technical support, information / product documentation, consultancy for installation designers

Sales department

Domestic sales service

DIY sales service

Export sales service

Sales representatives in Poland

Question? Write to us !

Administratorem danych osobowych jest Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., sp. k., z siedzibą 62-010 Główna przy ul. Partnerskiej 19 (zwana dalej „Schlösser”). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

Schlosser on social media