Projekty unijne

Dofinansowanie w ramach Umowy Pożyczki – Pożyczka Ekspansja pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Nr Umowy: 3/2019/PE

Kwota dofinansowania:  9 870 000,00 PLN

Beneficjent: Schlosser – Heiztechnik Gruppe Polska sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa uzyskało wsparcie ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia związanego z budową infrastruktury produkcyjnej. Wsparcie ma formę pożyczki udzielonej w ramach umowy produktu finansowego „Pożyczka Ekspansja” oferowanego przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącego spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP.

Celem wspartego przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskiego przedsiębiorstwa „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Sp. z o.o. Sp. K.”

Nr projektu: POIR.03.04.00-30-0016/20

Celem projektu  jest zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19.

Wartość projektu: 229 678,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 229 678,44 PLN

Nr Umowy: 3/2019/PE

Kwota dofinansowania:  9 870 000,00 PLN

Beneficjent: Schlosser – Heiztechnik Gruppe Polska sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa uzyskało wsparcie ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia związanego z budową infrastruktury produkcyjnej. Wsparcie ma formę pożyczki udzielonej w ramach umowy produktu finansowego „Pożyczka Ekspansja” oferowanego przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącego spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP.

Celem wspartego przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskiego przedsiębiorstwa „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie laboratorium B+R w przedsiębiorstwie „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Sp. z o.o. Sp.k. z Poznania”

Nr projektu: RPWP.01.02.00-30-0039/19

Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego, konkurencyjności i zdolności do wprowadzania innowacji przedsiębiorstwa poprzez utworzenie i wyposażenie nowego laboratorium B+R.

Kluczowe efekty projektu to możliwość korzystania ze wspartej infrastruktury badawczej w celu prowadzenie zaawansowanych badań o charakterze B+R oraz wprowadzenie innowacji na poziomie organizacyjnym.

Wartość projektu: 865 305,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 562 800,00 PLN

Nr projektu: POIR.03.04.00-30-0016/20

Celem projektu  jest zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19.

Wartość projektu: 229 678,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 229 678,44 PLN

Nr Umowy: 3/2019/PE

Kwota dofinansowania:  9 870 000,00 PLN

Beneficjent: Schlosser – Heiztechnik Gruppe Polska sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa uzyskało wsparcie ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia związanego z budową infrastruktury produkcyjnej. Wsparcie ma formę pożyczki udzielonej w ramach umowy produktu finansowego „Pożyczka Ekspansja” oferowanego przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącego spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP.

Celem wspartego przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskiego przedsiębiorstwa „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności poprzez inwestycję w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umożliwiającą rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej”

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0346/18

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty oraz automatyzację procesu produkcyjnego i zwiększenie potencjału rozwojowego w oparciu o innowacyjne technologie i wyniki prac B+R.

Kluczowe efekty projektu to wprowadzenie innowacji produktowych, wprowadzenie innowacji procesowej oraz wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 5 344 473,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 520 785,00 PLN

Nr projektu: RPWP.01.02.00-30-0039/19

Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego, konkurencyjności i zdolności do wprowadzania innowacji przedsiębiorstwa poprzez utworzenie i wyposażenie nowego laboratorium B+R.

Kluczowe efekty projektu to możliwość korzystania ze wspartej infrastruktury badawczej w celu prowadzenie zaawansowanych badań o charakterze B+R oraz wprowadzenie innowacji na poziomie organizacyjnym.

Wartość projektu: 865 305,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 562 800,00 PLN

Nr projektu: POIR.03.04.00-30-0016/20

Celem projektu  jest zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19.

Wartość projektu: 229 678,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 229 678,44 PLN

Nr Umowy: 3/2019/PE

Kwota dofinansowania:  9 870 000,00 PLN

Beneficjent: Schlosser – Heiztechnik Gruppe Polska sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa uzyskało wsparcie ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia związanego z budową infrastruktury produkcyjnej. Wsparcie ma formę pożyczki udzielonej w ramach umowy produktu finansowego „Pożyczka Ekspansja” oferowanego przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącego spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP.

Celem wspartego przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskiego przedsiębiorstwa „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie procesowym i produktowym”

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0605/15

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie poprzez zautomatyzowanie procesu oznaczania produktów oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty produktowej.

Kluczowe efekty projektu to wprowadzenie innowacji produktowych, wprowadzenie innowacji procesowej oraz wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 113 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 316 750,00 PLN

Nr projektu: RPWP.01.05.02-30-0346/18

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty oraz automatyzację procesu produkcyjnego i zwiększenie potencjału rozwojowego w oparciu o innowacyjne technologie i wyniki prac B+R.

Kluczowe efekty projektu to wprowadzenie innowacji produktowych, wprowadzenie innowacji procesowej oraz wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 5 344 473,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 520 785,00 PLN

Nr projektu: RPWP.01.02.00-30-0039/19

Celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego, konkurencyjności i zdolności do wprowadzania innowacji przedsiębiorstwa poprzez utworzenie i wyposażenie nowego laboratorium B+R.

Kluczowe efekty projektu to możliwość korzystania ze wspartej infrastruktury badawczej w celu prowadzenie zaawansowanych badań o charakterze B+R oraz wprowadzenie innowacji na poziomie organizacyjnym.

Wartość projektu: 865 305,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 562 800,00 PLN

Nr projektu: POIR.03.04.00-30-0016/20

Celem projektu  jest zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19.

Wartość projektu: 229 678,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 229 678,44 PLN

Nr Umowy: 3/2019/PE

Kwota dofinansowania:  9 870 000,00 PLN

Beneficjent: Schlosser – Heiztechnik Gruppe Polska sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa uzyskało wsparcie ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia związanego z budową infrastruktury produkcyjnej. Wsparcie ma formę pożyczki udzielonej w ramach umowy produktu finansowego „Pożyczka Ekspansja” oferowanego przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącego spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP.

Celem wspartego przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału ekspansyjnego wielkopolskiego przedsiębiorstwa „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przedsiębiorstwo „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa korzysta z Funduszy Europejskich w realizacji projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy „Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska” Sp. z o.o. Sp.k. na rynku niemieckim”

Nr projektu: RPWP.01.04.01-30-0206/15

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej i budowa pozycji konkurencyjnej na rynku niemieckim poprzez uzyskanie certyfikatów Keymark i Tell oraz udział w imprezie ISH Frankfurt 2017.

Kluczowe efekty projektu to zawarcie nawiązanie nowych relacji handlowych i wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 394 791,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 274 708,95 PLN

Działanie 6.1 POIG

Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest Beneficjentem w ramach Działania 6.1 POIG oraz Działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp.z o.o. sp.k.”

Firma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy rozwoju działalności eksportowej i polega na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu, w którym rekomenduje sie m.in. udział w targach branżowych w charakterze wystawcy, wyjazdy na spotkania z zagranicznymi klientami oraz uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynku ukraińskim.

Realizacja Planu Rozwoju Eksportu ma na celu rozwiniecie sprzedaży zagranicznej wysokiej jakości, innowacyjnych artykułów armatury grzewczej. Ponadto celem jest zwiększenie świadomości i marki Schlösser wśród potencjalnych odbiorców, wzrost przychodów naszej firmy i zwiększenie udziału w nich eksportu oraz dywersyfikacja źródeł przychodów, a tym samym zabezpieczenie się przed zmianami koniunktury na rynku polskim.

Okres realizacji: 01/04/2013 – 31/03/2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-30-122/12-00
Wartość projektu / wartość kosztów kwalifikowanych : 386 700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 197 100,00 PLN

Działanie 8.2 POIG

Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa jest Beneficjentem w ramach Działania 6.1 POIG oraz Działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe i usprawniającego zarzadzanie nimi”

Firma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013, Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczył wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji (B2B) w standardzie EDI w oparciu o zakupione w ramach projektu niezbędne moduły zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ERP SAP) oraz środki trwałe, które były bezpośrednio związane z wdrożeniem rozwiązania B2B, automatyzującego współpracę z partnerami biznesowymi. System doprowadził do automatyzacji procesów biznesowych w ramach łańcucha dostaw (Wnioskodawca – 5 kluczowych odbiorców).

Okres realizacji: 01/11/2012 – 30/04/2013
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-111/12-00
Wartość projektu / wartość kosztów kwalifikowanych: 373.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 182 750,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ