Sieć Partnerów Serwisowych SH

Program autoryzacji Partnerów Serwisowych stanowi gwarancję kompetencji oraz ciągłego doskonalenia Partnerów w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych.Certyfikat Autoryzowanego Partnera jest potwierdzeniem poziomu obsługi oraz jakości usług świadczonych przez danego Instalatora.

Zostań Autoryzowanym Partnerem Serwisowym - dlaczego warto współpracować z SH?

Posiadamy szeroką ofertę produktową dostępną w rozbudowanej sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Marka Schlosser jest obecna na polskim rynku instalacyjnym od 1990 roku – ma uznaną renomę oraz stabilną pozycję w branży. Inwestorzy oraz profesjonaliści od lat wybierają nasze rozwiązania i produkty, dzięki czemu możemy systematycznie się rozwijać i doskonalić. Tego samego życzymy wszystkim, którzy nam zaufali.

Dlatego, jeśli prowadzisz prężną, nowoczesną firmę instalacyjną zapraszamy do udziału w programie Autoryzowany Partner Serwisowy SH. Dołącz, a zyskasz następujące korzyści:

 1. Wsparcie promocyjne i marketingowe:
 • certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego do okazania Klientom, publikacji on-line, itp.
 • umieszczenie danych kontaktowych Instalatora na oficjalnej stronie internetowej producenta
 • polecanie Instalatora przez Infolinię Serwisową oraz Dział Handlowy producenta
 • dostęp do materiałów reklamowych i marketingowych producenta; możliwość redystrybucji
 • możliwość partycypacji w imprezach o charakterze targowym/promocyjnym organizowanych przez producenta
 • dostęp do gadżetów firmowych, strojów roboczych oraz fachowych narzędzi sygnowanych marką producenta

2. Wsparcie kompetencyjne:

 • bezpłatne uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach z zakresu nowych produktów i ich montażu
 • możliwość konsultacji z branżowymi ekspertami  – wsparcie i doradztwo za pośrednictwem infolinii serwisowej, grupy/czatu w mediach społecznościowych
 • uprzywilejowany i bezpośredni dostęp do specjalistycznej dokumentacji technicznej oraz materiałów dodatkowych na temat produktów i technologii.

3. możliwość rozszerzenia współpracy o dedykowane, odpłatne usługi doradczo-serwisowe świadczone bezpośrednio na zlecenie i rzecz Schlosser wobec użytkowników i inwestorów (wariant dodatkowy, odpłatny regulowany odrębną umową).

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z SH w zakresie autoryzacji swojego serwisu uzupełnij i prześlij formularz.

Podstawowe wymogi autoryzacji:

 • Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej (przedstawienie wpisu do rejestru działalności lub rejestru handlowego i zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON)
 • wiedza ekspercka – doświadczenie w wykonywaniu instalacji hydraulicznych i CO potwierdzone praktyką zawodową w tej branży.
 • kompetencje – wykształcenie branżowe, hydrauliczne, ciepłownicze itp. 
 • wysoka kultura osobista, dbałość o wizerunek własny jak i SH 😊
 • ukończenie szkolenia produktowego organizowanego przez producenta

Uwaga!

autoryzacja przyznawana jest na okres 2 lat i może być cyklicznie odnawiana na kolejne okresy. Systematyczna weryfikacja jest gwarancją stałego podnoszenia poziomu obsługi, aktualizacji wiedzy branżowej oraz znajomości rynkowych trendów wśród autoryzowanych partnerów. To system zapewniający bezpieczeństwo wszystkim zainteresowanym (Producent-Instalator – Klient).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Administratorem danych osobowych jest Schlösser Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o., sp. k., z siedzibą 62-010 Główna przy ul. Partnerskiej 19 (zwana dalej „Schlösser”). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.