kampania edukacyjno – promocyjna

Mała zmiana, duża korzyść

Ciepło stanowi ok. 70% zużycia energii w domach i mieszkaniach i szczególnie w sezonie grzewczym staje się kluczową pozycją w budżetach gospodarstw domowych.

Większość domów w Polsce jest wciąż wysoce energochłonna. Utrzymanie stałej temperatury w takich budynkach wymaga zdecydowanie większej ilości paliwa, aniżeli w domach efektywnych energetycznie. Przyszłością ogrzewania jest radykalna poprawa efektywności i elektryfikacja opierająca się na źródłach odnawialnych – transformacja energetyczna wydaje się być tematem niecierpiącym zwłoki. Optymalnym zabezpieczeniem przed nadchodzącą zimą byłyby kompleksowe termomodernizacje, które jednak pozostają poza zasięgiem wielu ze względu na koszty i czas.

Ceny energii rosną galopująco więc jedynie działania ograniczające jej zużycie mogą ochronić nas przed coraz większymi obciążeniami finansowymi.

W przypadku zużycia ciepła mamy do dyspozycji doraźne, proste i nisko kosztowe działania, które w skali mikro przełożą się bezpośrednio na budżety indywidualnych użytkowników, zaś w skali makro mogą wpłynąć na bilans bezpieczeństwa energetycznego całego kraju.

Podstawą w ograniczaniu zużycia energii cieplnej jest świadome kontrolowanie i obniżanie temperatury w pomieszczeniach poprzez zainstalowanie przy każdym grzejniku zaworów termostatycznych (TRV).

To właśnie termostaty umożliwiają regulowanie temperatury i różnicowanie jej w zależności od potrzeb i funkcji poszczególnych pomieszczeń, co przekłada się na realne oszczędności.

Większość domów w Polsce jest wciąż wysoce energochłonna. Utrzymanie stałej temperatury w takich budynkach wymaga zdecydowanie większej ilości paliwa, aniżeli w domach efektywnych energetycznie. Przyszłością ogrzewania jest radykalna poprawa efektywności i elektryfikacja opierająca się na źródłach odnawialnych – transformacja energetyczna wydaje się być tematem niecierpiącym zwłoki. Optymalnym zabezpieczeniem przed nadchodzącą zimą byłyby kompleksowe termomodernizacje, które jednak pozostają poza zasięgiem wielu ze względu na koszty i czas.

Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie wciąż królują instalacje wyposażone w zawory grzejnikowe z ręczną regulacją /MRV/, których funkcją jest jedynie otwieranie/zamykanie dopływu gorącej wody do grzejnika.

Potencjał dla wymiany, a w konsekwencji zmiany jeśli chodzi o poziom zużycia energii cieplnej jest bardzo duży. Wg raportu European building automation controls association 500 mln grzejników w Europie nadal posiada wyłącznie ręczną regulację.

To właśnie termostaty umożliwiają regulowanie temperatury i różnicowanie jej w zależności od potrzeb i funkcji poszczególnych pomieszczeń, co przekłada się na realne oszczędności.

Wymiana zaworów ręcznych na termostatyczne w tych grzejnikach mogłaby przynieść UE w skali roku spadki zużycia energii na poziomie 130 kWh; modernizacja TRV starszych aniżeli 20 lat zwiększyłaby oszczędności do 160 kWh.

W konsekwencji uzyskalibyśmy ograniczenie emisji CO2 w ilości 29 milionów ton i oszczędności na rachunkach za energię w kwocie ok 12 miliardów euro.

=

spadek zużycia
energii o

0 kWh

ograniczenie emisji
CO2 o

0 mln ton

oszczędności na rachunkach za energię

0 mld €

Szereg niezależnych symulacji przeprowadzonych przez europejskie ośrodki badawcze dowodzi, że montaż zaworów i głowic termostatycznych w instalacjach wcześniej pozbawionych takiej regulacji może przyczynić się do znaczących oszczędności energii (ich wielkość zależna jest też m.in. od efektywności energetycznej budynku, typu kotła i tego, czy jest to system grzewczy wysoko czy niskotemperaturowy).

1.

Badanie przeprowadzone przez University of Salford przy współpracy z BRE Group i BEAMA Heating Controls, porównujące działanie rzeczywistego, pełnowymiarowego systemu grzewczego z i bez zaworu termostatycznego, we w pełni kontrolowanych warunkach badawczych wskazuje na następujące oszczędności zużycia energii po zastosowaniu termostatu, przy zmiennej temperaturze otoczenia zewnętrznego.

2.

Badanie: Efektywność energetyczna związana z wymianą zaworów termostatycznych grzejnikowych przeprowadzone przez prof. dr inż. Hirschberga w 2016 pokazuje, że oszczędności zużycia energii związane z wymianą MRV na TRV w mieszkania objętych badaniem wyniosły 36%.

3.

Norma PN-EN 15316-4-2:2017-06 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło i oceny sprawności instalacji, wskazuje, że ​​zmiana z MRV na TRV niesie za sobą 20% oszczędność energii grzewczej, a modernizacja TRV starszego niż 20 lat skutkować będzie 7% oszczędnością zużycia energii grzewczej.

4.

Raport eu.bac Regulacja temperatury w pomieszczeniach: jak UE traci szansę na znaczące oszczędności energii podsumowuje, że powszechna wymiana MRV na TRV przyniosłaby krajom i mieszkańcom UE oszczędność energii grzewczej na poziomie 18%. Szacunki wskazują, że koszty poniesione na wykonanie tego typu modernizacji zwrócą się za sprawą oszczędności energii w ciągu 2 lat.

Do efektywnego zarządzania ciepłem potrzebujemy tylko i aż termostatu.

Dlaczego tak się dzieje? Jaka jest różnica pomiędzy ręcznym zaworem regulacyjnym a zaworem głowicą termostatyczną?

W pokrętle głowicy termostatycznej znajduje się czujnik cieczowy, który odczytuje temperaturę, jaka panuje w pomieszczeniu. Za pośrednictwem zaworu termostatycznego informacja o wzroście/spadku temperatury przekładana jest na odcięcie/uwolnienie dopływu ciepłej wody do grzejnika. Dzięki temu mechanizmowi temperatura w pomieszczeniu nie wzrasta ponad ustawiony przez użytkownika poziom; korzystając z nastaw niejako programuje on zestaw termostatyczny na osiągniecie i utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

To proste rozwiązanie pozwala na różnicowanie temperatury w zależności od rodzaju i sposobu wykorzystania pomieszczeń, tak aby dostosować ją do naszego poczucia komfortu, ale również by uzyskać realne oszczędności.

20°C (nastawa „3”) to zalecana przez lekarzy optymalna temperatura dla zdrowia i komfortu cieplnego człowieka. Architekci i projektanci uwazaja temp.  20°C za najlepszą dla stanu scian budynku, z myslą o niej projektowane są instalacje rozprowadzające ciepło. Producenci grzejników traktują temp. 20°C jako oczekiwaną w pomieszczeniach i mając ją na wzgledzie dobieramy grzejniki do pomieszczeń.

Świadomie ogrzewając pomieszczenia, regulując i ograniczając zużywaną energię cieplną można zaoszczędzić

ok. 5-8 proc energii na każdy 1°C zredukowanej temperatury.

Różnicuj temperaturę
zależnie od pomieszczenia

obniżaj temperaturę gdy potrzebujesz mniej ciepła:
w nocy i gdy nie ma Cię w domu

nastaw głowicę termostatyczną na „3”, by utrzymać
temperaturę 20 stopni Celsjusza – optymalną dla Ciebie, budynku oraz planety.

Zawory termostatyczne nie wymagają zasilania i mają długą żywotność.

Niezależnie, czy skorzystamy z tradycyjnych, analogowych zaworów, czy z zaawansowanej elektroniki uzyskamy oczekiwany efekt oszczędności i dopasowania – rynek termostatów oferuje propozycje na każdą kieszeń.

Ceny zestawów termostatycznych w wersji ekonomicznej zaczynają się od 50zł.

Za instalację – wymianę wykonaną przez hydraulika lub instalatora trzeba zapłacić ok. 35–65 zł /zestaw.

Zawory termostatyczne są konieczne, aby zapewnić, że oszczędności energii prognozowane w wyniku termoizolacji budynku lub modernizacji kotła grzewczego zmaterializują się w praktyce.

Sezon grzewczy może trwać nawet osiem miesięcy w roku. Liczba dni, w których temperatura na zewnątrz jest na tyle niska, by każdy grzejnik był w pełni włączony jest w tym czasie relatywnie mała.

Gdyby nie możliwość ograniczania mocy grzewczej grzejnika za sprawą regulatorów mielibyśmy do czynienia z  ciągłym wytwarzaniem nadmiarowego ciepła  i marnowaniem energii.

Dla zapewnienia efektywnej pracy kotły grzewcze wyposażone są w centralne regulatory temperatury.  Pozwala to uniknąć marnotrawstwa energii, gdy kocioł przekształca paliwo: np. gaz lub olej w ciepło, nie zapobiega jednak sytuacji, w której  działający wydajnie kocioł, jednocześnie wytwarza więcej ciepła aniżeli jest potrzebne dla zapewnienia komfortu termicznego użytkowników. Nad tym, by kocioł wytwarzał tylko tyle ciepła ile jest wymagane dla utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniach /i nie więcej/ czuwają głowice i zawory termostatyczne.

Oszczędności z tytułu termoizolacji zakładają, że temperatura wewnątrz budynku jest taka sama przed i po wykonaniu jego ocieplenia. W praktyce może to mieć miejsce jedynie przy zastosowaniu regulatorów temperatury, które zapobiegną przegrzewaniu. Umożliwią uwzględnienie zysków ciepła (naturalne ciepło słoneczne, ciepło wynikające z aktywności takich jak gotowanie, pieczenie, pranie itd.), funkcji pomieszczeń i komfortu cieplnego użytkowników.

Przy braku termostatów częstokroć zbyt wysokie temperatury zmuszają użytkowników ocieplonych budynków do otwierania okien celem wychładzania pomieszczeń.

Ponadto zawory termostatyczne warunkują utrzymanie wewnętrznego środowiska danego obiektu na poziomie optymalnym z perspektywy samego budynku jak i jego mieszkańców. Przegrzewanie i niedogrzewanie to przyczyna pogarszania się stanu technicznego budynku, a także stanu zdrowia, samopoczucia, sprawności fizycznej jak i psychicznej mieszkających w nim ludzi.

W wyniku zaburzeń temperaturowych i rodzącego się stresu termicznego ludzki organizm reaguje mechanizmem dopasowania. Jest to zjawisko bardzo energochłonne i skutkujące spadkiem efektywności wielu procesów.

W środowisku odczuwanym jako zbyt gorące obniżeniu ulegają np. spostrzegawczość, poziom uwagi, czy czujność. Kiedy jest nam zbyt zimno szwankują m.in. rozumowanie logiczne, pamięć, zdolność uczenia się.

U mieszkańców źle ogrzewanych domów mogą się nasilać różnorodne problemy zdrowotne i emocjonalne. Przy nadmiernym wychłodzeniu pojawia się m.in. wilgoć sprzyjająca rozwojowi grzybów i pleśni, co naraża domowników na schorzenia układu oddechowego, grzybicę płuc, zatrucia czy inne poważne i zagrażające życiu choroby.

Zintegrowane przyłącze
Duo-plex z głowicą termostatyczną MINI

Do efektywnego zarządzania ciepłem potrzebujemy tylko i aż termostatu.

W związku z tym zawory termostatyczne powinny stanowić podstawowy standard instalacji zarówno w nowym jaki starym budownictwie, nie tylko mieszkaniowym.

Wymiana zaworów z ręczną regulacją na termostaty to doraźne, szybkie i nisko kosztowe działanie o niedocenianym i nie do końca rozumianym potencjale korzyści.

Budując świadomość wpływajmy na zmianę – Zima za pasem, czas na wymianę!

Ogrzewaj świadomie

Oszczędzaj ciepło!