Aktualności

7 marca 2019

Certyfikat TELL

Z przyjemnością informujemy, że dostępne w asortymencie Schlosser zawory termostatyczne oraz głowice termostatyczne serii Diamant otrzymały certyfikat TELL*!!!

Produkty uzyskały etykietę energetyczną z klasą efektywności II** co dowodzi, że mogą przyczynić się do uzyskania znaczących oszczędności energetycznych w systemach grzewczych.

System etykietowania energetycznego stanowi uzupełnienie europejskich testów zgodności zaworów termostatycznych z normą EN 215. Zgodność z normą branżową weryfikowana jest na podstawie badań przeprowadzonych wyłącznie przez akredytowane laboratoria.

  

* Wśród celów europejskiej polityki energetycznej silnie zaznacza się trend optymalizacji istniejących i konfiguracji nowych systemów grzewczych z uwzględnieniem ich energooszczędnej eksploatacji.

Szczególny nacisk kładziony jest na zwiększanie świadomości konsumentów indywidualnych i wspieranie ich proekologicznych wyborów poprzez edukację i czytelne narzędzia informacyjne. W odpowiedzi na tę potrzebę powstał TELL – prosty, niezależny, neutralny, system znakowania efektywności energetycznej, którym  posługiwać mogą się wszyscy kupujący. Etykiety dla zaworów termostatycznych przyznawana są przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów EUnited Valves na wniosek producenta. Klasyfikacja jest dobrowolna i otwarta, prowadzona na podstawie obowiązującego schematu: www.tell-online.eu/downloads.

** Etykieta energetyczna – etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania różnych urządzeń.

Klasy efektywności energetycznej  – przyporządkowane są skali złożonej z liczb od I do VI, gdzie klasa I oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasa VI najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami.