Über uns

Schlösser Heiztechnik ist Hersteller von Heizungs- und Rohrarmaturen. Wir möchten Ihnen mit der heutigen Post unsere Produkte präsentieren, welöche wir bereits in viel europäische Länder vertreiben. Unsere Produkte erfüllen alle europäischen Qalitätsnormen. Dabei zeichnet sich besonders die extreme Haltbarkeit aus. mehr
Dienstag, 1 September 2020
9:34

Współpraca z Politechniką Poznańską

Nasza firma podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Poznańską w zakresie praktyk zawodowych i staży dla studentów i absolwentów uczelni. Połączenie biznesu
z wiedzą akademicką daje obustronne korzyści zarówno stronom, jak i beneficjentom umowy.

Współpracując ściśle z Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej opracowaliśmy program, który pozwoli praktykantom poznać funkcjonowanie zakładu produkcyjnego, zebrać pierwsze doświadczenia zawodowe
i poszerzyć wiedzę techniczną.

Grupa siedemnastu studentów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Inżynierii Chemicznej
i Procesowej oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji właśnie zakończyła praktyki
w zakładzie produkcyjnym oraz w centrali firmy. W trakcie dwóch wakacyjnych miesięcy zrealizowała projekty w dziale jakości, logistyki oraz badań i rozwoju.

Cieszymy się, że możemy dzielić się wiedzą, wspierać młode osoby w nauce, a także ułatwiać im start po ukończeniu studiów.

Zainteresowanych odbyciem praktyki lub stażu w naszej firmie zapraszamy serdecznie do kontaktu! e-mail: sekretariat@schlosser.com.pl