Company

Schlösser is one of the leading Polish manufacturers of heating accessories. Our flagship products are: thermostatic heads and thermostatic valves for many types of radiators, offered in various colours and textures. Schlösser heating accessories are a perfect choice for everyone willing to make their radiators original and energy efficient as well. more
Tuesday, 1 September 2020
9:34

Współpraca z Politechniką Poznańską

Nasza firma podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Poznańską w zakresie praktyk zawodowych i staży dla studentów i absolwentów uczelni. Połączenie biznesu
z wiedzą akademicką daje obustronne korzyści zarówno stronom, jak i beneficjentom umowy.

Współpracując ściśle z Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej opracowaliśmy program, który pozwoli praktykantom poznać funkcjonowanie zakładu produkcyjnego, zebrać pierwsze doświadczenia zawodowe
i poszerzyć wiedzę techniczną.

Grupa siedemnastu studentów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Inżynierii Chemicznej
i Procesowej oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji właśnie zakończyła praktyki
w zakładzie produkcyjnym oraz w centrali firmy. W trakcie dwóch wakacyjnych miesięcy zrealizowała projekty w dziale jakości, logistyki oraz badań i rozwoju.

Cieszymy się, że możemy dzielić się wiedzą, wspierać młode osoby w nauce, a także ułatwiać im start po ukończeniu studiów.

Zainteresowanych odbyciem praktyki lub stażu w naszej firmie zapraszamy serdecznie do kontaktu! e-mail: sekretariat@schlosser.com.pl