Aktualności

10 grudnia 2022

Przekazanie stanowiska badawczego dla Instytutu Energetyki Cieplnej Politechniki Poznańskiej

W 2022 roku firma Schlosser przekazała dla Instytutu Energetyki Cieplnej Politechniki Poznańskiej wysoko specjalistyczne stanowisko badawcze przeznaczone do testowania zestawów termostatycznych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 215.

Aparatura umożliwia pomiar wielkości hydraulicznych i określenie charakterystyki hydrodynamicznej zaworów termostatycznych.

Stanowisko wykorzystywane jest do realizacji zajęć dydaktycznych oraz prowadzenia pomiarów w zakresie cieplnoprzepływowym. Umożliwia badanie zaworów termostatycznych i innych elementów armatury oraz naukę zasad działania przyrządów pomiarowych stosowanych w przemyśle.

Stanowisko służy do realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku Energetyka Przemysłowa i Odnawialna.

https://isie.put.poznan.pl/iec/galeria

Instytut Energetyki Cieplnej PP