Aktualności

2 lutego 2023

Certyfikat Resources Saved dla Schlosser.

W codziennej pracy dokładamy starań, żeby nasza organizacja w jak najmniejszym stopniu obciążała środowisko.

W 2022 roku, poprzez recykling surowców wtórnych i gospodarkę w obiegu zamkniętym firma Schlosser zaoszczędziła: 8.777 kilogramów gazów cieplarnianych i 117 ton surowców podstawowych*: Certyfikat Resources Saved dla Schlosser.

Współpracując z Inerzero dołożyliśmy swoją cegiełkę do udziału w ogólnopolskich publicznych kampaniach edukacyjnych. Działania te trwale zmieniają prośrodowiskową świadomość i postawy Polaków w związku z wytwarzanymi odpadami. Przeczytaj o szczegółach zrealizowanych kampanii edukacyjnych.

*Metodologia obliczeń wg instytutu Fraunhofer w oparciu o raporty SH.